วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

   
                                         ชื่อ น.ส.กาญจนา  ชารี ม.6/1 เลขที่1         
                                         ชื่อเล่น แพร
                                         อายุ18 ปี   
                                         เกิดวันที่8 มิถุนายน พ.ศ.2539
                                         ศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่6/1     
                                         สาย วิทย์-คณิต
                                         วิชาที่ชอบ ชีววิทยา ภาษาอังกษ
                                         สีที่ชอบ ชมพู ฟ้า ส้ม  
                                         อาหารที่ชอบ ก๊วยเตี๋ยววุ้นเส้น
                                         งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ
                                         คติประจำใจ ถ้าโลกนี้"ไม่มีอุปสรรค์" มนุษย์จะไม่รูจัก "ความพยายาม"

                                                       
                                                    ชื่่อ นางสาวศันสนีย์ หงษ์คำดี
                                                    ชื่อเล่น เปิ้ล
                                                    อายุ 17 ปี
                                                    เกิดวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2540
                                                    ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1
                                                    สายวิทย์-คณิต
                                                    วิชาที่ชอบ คณิตศาสตร์
                                                    สีที่ชอบ สีฟ้า สีม่วง
                                                    อาหารที่ชอบ ส้มตำ
                                                    งานอดิเรก ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือ
                                                    คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ชื่อ น.ส. ชลาลัย ตันเสดี                    
                                                   ชื่อเล่น เตย
                                                   อายุ 17
                                                   เกิดวัน 8 สิงหาคม 2539
                                                   ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                                                   สาย วิทย์-คณิต
                                                   วิชาที่ชอบ วิทยาศาสตร์
                                                   สีที่ชอบ สีฟ้า สีดำ
                                                   อาหารที่ชอบ ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ
                                                   งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ
                                                   คติประจำใจรายชื่อลิงก์ เชื่อมโยงเว็บไซต์ภาษา XML

วิชาการโปรแกรมภาษา XML
วิดิโอ XML
รู้จัก XML เบื้องต้น

ความรู้ที่ได้รับ

น.ส.กาญจนา ชารี
   ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย ได้ความรู้เรื่องการใช้งาน ได้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาต่างๆของภาษา XML เพราะภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาภาษาต่างๆเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆให้ทันกับยุคสมัย พร้อมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งง่ายต่อการใช้งานที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน นำไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนก็จะทำให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และทันต่อยุคสมัยอีกด้วย

น.ส.ศันสนีย์ หงษ์คำดี
     ทำให้รู้จักภาษาXMLมากขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้งาน การนำมาใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของภาษาXML เพราะคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อง่ายต่อการใช้งานต่างๆ อีกทั้งเรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งในด้านการเรียน การสอ
 น ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


น.ส.ชลาลัย ตันเสดี
    ทำให้รู้จักภาษา XML ซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่รู้จักมาก่อน รู้จักความเป็นมาและการนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านการเรียน และสามารถนำไปบอกต่อได้พร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ภาษาXML ในอนาคตต่อไป
 


วิธีการใช้งาน ภาษา XML

                          5 การแปลง Shape File เป็น XML เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม PointAsia

ตัวอย่าง code (Tag) ภาษา XML

<?xml version="1.0"?>
<CAT>
 <NAME>Izzy</NAME>
 <BREED>Siamese</BREED>
 <AGE>6</AGE>
 <ALTERED>yes</ALTERED>
 <DECLAWED>no</DECLAWED>
 <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
 <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
</CAT>
<xsd:element name="CAT"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
   <xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>    
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element><?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"> 
<TABLE>
 <TR>
  <TH>Name</TH>
  <TH>Breed</TH>
  <TH>Age</TH>
  <TH>Altered</TH>
  <TH>Declawed</TH>  
  <TH>License</TH>
  <TH>Owner</TH>
 </TR>
 <xsl:for-each select="CAT">
 <TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
  <TD>
   <xsl:value-of select="NAME"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="BREED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="AGE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="ALTERED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="DECLAWED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="LICENSE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="OWNER"/>
  </TD>
 </TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับภาษา XML

XML เป็นเอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน ดังนั้นฝ่ายที่
รับเอกสารต้องมั่นใจว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้อง และน าไปใช้งานได้ Xml จึง
เปรียบเสมือน database ที่คอยให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีการออกแบบโครงสร้าง
ข้อมูลไว้ให้เรียกใช้ซึ่งการจะดึงข้อมูลไปใช้งาน client จะต้องทราบถึงโครงสร้างของตัว
ข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อข้อมูลให้สามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้

ซึ่งการกำหนดโครงสร้างของเอกสาร XML มีสองรูปแบบคือ DTD(Docซึ่งการกำหนดโครงสร้างของเอกสาร XMLมีสองรูปแบบคือ DTD(Document Type Definition) และ xml schema
DTD ทำหน้าที่นิยามความหมายและกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บโดย
เอกสาร XML ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนไหนของ
เอกสารซึ่ง DTD จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับ XML ถ้าหากมีการส่งข้อมูลในรูปแบบ
DTD ก็จะรู้กันว่า มีความหมายหลายๆแบบตามการอธิบายลักษณะของ XMLใน dtd
XML Schema เป็นเอกสาร XML ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่อธิบายว่าโครงสร้าง
ของเอกสาร XML ที่มีอยู่นั้นเป็นอย่างไรและจะต้องนำไปประมวลผลอย่างไร XML
Schema เปรียบเหมือนกฎกติกาที่เอกสาร XML ต้องทำตามเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้าง
ในเอกสาร XML นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ต้องการ
Xml เป็นภาษาที่ใช้เน้น (มาร์กอัป) ส่วนที่เป็นข้อมูล โดยสามารถกำหนดชื่อแท็ก
(Element)และชื่อแอตทิบิวต์ ได้ตามความต้องการของผู้สร้างเอกสาร xml โดยเอกสาร
นั้นจะต้องมีความเป็น Well-formed ส่วน DTD และ Schema จะมีหรือไม่มีก็ได้
ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ใช้เอกสารนั้นมากน้อยแค่ไหน เอกสาร xml จึงเป็นแค่แท็กซ์ไฟล์ชนิด
หนึ่ง ที่มีแท็กเปิดและเท็กปิดครอบข้อมูลไว้ตรงกลางเท่านั้น ทำให้เอกสาร xml ถูกใช้ใน
การติดต่อกับระบบที่ต่างกัน เนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสาร การนำเอกสาร xml
ไปใช้งานจะสนใจแต่ข้อมูลที่ถูกเน้นด้วยแท็ก มากกว่าWell-formed เป็นไวยากรณ์พื้นฐานของเอกสาร xml อย่างเช่น เอกสาร xml ต้องเริ่มต้นด้วย <?xmlversion="1.0" ?> เอกสาร xml 1 เอกสารจะต้องมีแท็กรูทเพียงแท็กเดียวหมายความ
ว่า แท็กและข้อมูลต่างๆจะต้อง อยู่ภายในแท็กแรกสุดเพียงแท็กเดียว การเปิดและปิดแท็ก
จะต้องไม่มีการคร่อมกัน เช่น<b>ตัวหนา<i>และ</b> เอียง</i> ไม่ Well-formed

ที่มาและประวัตความเป็นมาของภาษา xml

                                                    วีดีโอ อธิบายเพิ่มเติม

โลกของเทคโนโลยีแพลตฟร์อมมากมาย หลากหลายภาษา แต่ละภาษาก็จะคุยกันด้วยสำนวนของมันเอง ในงานที่ต้องใช้แพลตฟร์อมหลากหลาย จะมีปัญหาก็คือมันจะทำงานร่วมกันอย่างไร? จะส่งข้อมูลอย่างไร? เช่นถ้าจะเขียน ASP.net ให้คุยกับJSP(java) หรือภาษาอื่นๆต้องทำอย่างไร? ภาษาXMLจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเก็บข้อมูล โดยที่ASP.net,JSP(java) หรือภาษาอื่นๆ ต้องสามารถเข้าใจภาษา XMLเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ เช่น ASP.netต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP เราก็เขียน ASP.netให้สร้างไฟล์ XMLพร้อมที้งใส่โครงสร้าวและข้อมูลตามที่เราต้องการ จากนั้นเราก็เขียน JSP ให้มาอ่านไฟล์ XML นั้นๆแค่นี้ ASP.net ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ JSP ได้แล้ว

XML คืออะไร?: เริ่มกันที่ว่า XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้แสดงผลข้อมูล ถ้าเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น เช่นให้แสดงผล ตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเว็บทั่วไป แต่ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆไว้ด้วยกัน

โครงสร้างของภาษา XML เป็นอย่างไร?: โครงสร้างของภาษา XML มีโครงสร้างประกอบด้วยแท็ก (tag)เปิด และแท็กปิด เช่นเดียวกับภาษา HTML แต่ภาษา XML คุณสามารถแท็กรวมทั้งกำหนด โครงสร้างของข้อมูลได้เอง ซึ่งความสามารถตรงนี้ภาษา HTML ทำไม่ได้ เพราะภาษา HTML ถูกกำหนดแท็กตายตัวด้วย w3c